top of page

MKB VANDAAG

REISPLAN VOOR MORGEN

VERHOOG JE SLAGKRACHT MET ONZE SUPPORT

Je organisatie is als een machine. Elke machine bestaat uit meerdere onderdelen. Elk onderdeel heeft zijn eigen waarde, zijn eigen capaciteit. Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden. Zo werkt de machine.

Maar zijn alle radertjes van elk onderdeel goed op elkaar afgesteld? Zijn de verbindingen efficiënt? Wat is het doel van de machine? Heeft de machine voldoende power?

Ervaring

Kennis

Samenwerking

/

/

Processen.png

Integratie bedrijfsprocessen

Vanuit een gedegen analyse wordt vastgelegd wat de doelstelling is, hoe de planning dient te zijn, welke stappen genomen worden, wie wat wanneer gaat doen (timemanagement) en welke de turfmomenten in de uitvoering van dit proces zijn.

Plus welk budget hiervoor vrijgemaakt wordt.

Controle en opvolging zijn essentieel.

Logistics.png

Verbetering logistiek proces

Logistiek vormt een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces, maar krijgt niet altijd de vereiste aandacht. Op basis van een goede analyse wordt duidelijk wat het effect van de logistieke processen op het totale bedrijfsproces is.

Ook kijken we naar de effecten van alle bedrijfsprocessen, 

communicatie en gekozen oplossingen op het logistieke proces. Allemaal radertjes die op elkaar moeten zijn afgesteld voor een zo hoog mogelijk rendement tegen de laagst mogelijke kosten.

Management.png

Interim- en project management

 

Veranderingen vragen tijd. Niet alleen voor het omzetten van de bestaande systematiek, maar ook voor de planning, het doorvoeren van de noodzakelijke stappen, de motivering van de betrokken personen, de controle van de geplande elementen en op het behoud van focus op de beoogde doelstelling. Allemaal inspanningen die tijd en kennis vragen waarover niet iedereen beschikt. Pi-Day kan jouw bedrijf bijstaan bij de invulling én realisering van de doelstelling.

Klantenwerving.png

Klantenwerving en klantenbehoud

 

Je hebt de keuze tussen met hagel schieten of gericht schieten. Met hagel schieten betekent: lage kosten per potentiële klant, met vaak zeer laag scoringspercentage.

 

Gericht schieten houdt in: hogere kosten per potentiële klant, maar met een hoog rendement. Zeker bij klantenbehoud moet hiervoor in het systeem ruimte worden gereserveerd.

Presentatie.png

Presentatie en motivatie

De visuele presentatie is de bevestiging van hoe je klant jouw bedrijf ziet en ervaart. Maar ook hoe je bedrijf van binnenuit wordt gezien en ervaren: de interne passie en motivatie die continu op niveau moet blijven. Daarvoor heb je meer dan enkel een mooie buitenkant nodig. Pi-Day kan je bij beide uitdagingen helpen.

Huis1.png

Pi(π)

staat als een huis

Maar een huis is nooit af:

altijd in onderhoud, 

altijd in beweging.

Dat geldt ook voor je markt en doelgroep en daarmee ook voor je bedrijf, je product, je personeel, je prijs en jezelf.

Als duidelijk wordt dat je jouw doel niet bereikt, verander dan niet je doel. Verander je aanpak.

Confucius

Vooruit is niet altijd rechtdoor.

Martin Bril

bottom of page